HR Consultancy

Als ervaren HR Manager is Sonja Wekema in te schakelen als HR Consultant of (part-time) Interim HR Manager.

Naast het managen van de bestaande HR-agenda, is het mogelijk te werken om in parallel aan een organisatieontwikkelings- of professionaliseringsvraagstuk te werken, Met haar managementervaring en expertise als coach en organisatieadviseur uitstekend combineren. In interimopdrachten is het belangrijk dat de HR-basics zijn geregeld en dat de organisatie doet wat er van haar gevraagd wordt.

Sonja zal vragen stellen, richting geven, uitdagen, spiegels voorhouden, lastige kwesties bespreekbaar maken en nieuwe/andere perspectieven bieden. Zo ontstaat er ruimte voor groei.

Sonja is lid van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) en leeft in alle gevallen de richtlijnen van de organisatie na.