Cultuurtransformatie

Cultuurtransformatie begint met de persoonlijke transformatie van de leiders. Organisaties transformeren niet. Mensen wel.

Om een organisatiecultuur te veranderen, hoeven niet alleen de waarden en het gedrag van de huidige leiders, managers en supervisors te veranderen, ook de institutionele erfenis van leiders uit het verleden moet veranderen – de waarden die zijn ingebed in de structuren, het beleid, de systemen, procedures en beloningsstructuur.

Het startpunt in uw cultuurveranderingsinitiatief is om erachter te komen wat wel en niet werkt in de organisatie. The Other Perspective heeft verschillende succesvolle Cultural Transformation-programma’s opgeleverd die betrekking hebben op de hele organisatie of een deel ervan.

Wij bieden programma’s rondom matrix management, stakeholdermanagement, leiderschap accountability, psychologische veiligheid en meer.

Meer weten? Bel of mail ons.

Andere diensten

Executive (Team) Coaching

Lees meer

Organisatieontwikkeling

Lees meer

Culturele due dilligence

Lees meer