Culturele due dilligence

De ervaring leert dat bij ca. 30% van alle fusies en overnames de aandeelhouderswaarde vermeerdert. Een andere 30% faalt in zijn geheel. De kritische factor in deze voorbeelden zijn mensen.

Steeds weer zien we dat het succes of de mislukking van een fusie of acquisitie bepaald wordt door de manier waarop mensen betrokken worden bij een gestructureerd integratieproces. Een fusie van culturen en mensen plaatst ieder bedrijf voor grote kansen en uitdagingen, ongeacht hoe nauw twee organisaties ogenschijnlijk op eenzelfde lijn zitten

Om dit in goede banen te kunnen leiden, is het van groot belang een expert op het gebied van cultuurtransformatie in te schakelen die het emotionele landschap en de verschillende fasen die een organisatie doormaakt tijdens en na een fusie doorgrondt.

Als coaches en organisatieadviseurs, hebben de professionals van The Other Perspective met diverse bedrijven gewerkt op het gebied van transities en integratievraagstukken en gebruikt de volgende aanpak voor veranderingsprocessen als deze:

  • Gedegen planning van het integratieproces.
  • Selectie van de juiste mensen.
  • Formering van de juiste teams.
  • Coaching van de managers en teams.

Door proactief te interveniëren en te investeren in zgn. people issues gunt een bedrijf de nieuwe fusie of acquisitie een succesvolle start.

Coaching in fusie- en overnametrajecten

De coaching richt zich in het geval van een fusie of overname op de ontwikkeling en effectiviteitsverbetering van de executives, die een cruciale rol spelen in het veranderingsproces.

Vooral na afloop van een fusie- of overnametransactie volgt er een kritiek moment, vanwege de zee van onzekerheid en ambiguïteit die bestaat tussen de uitvoerende en zakelijke performance. Navigeren in deze wateren kan best spannend zijn zonder de juiste tools en de hulp van een coach.

Daarbij gaat het ook om het gebruikmaken van de voorspelbare dynamiek, het wegnemen van blokkades, het ontgrendelen van potentieel, het ondersteunen van (en niet concurreren met) integratie-initiatieven en het in kaart brengen van hiaten tussen waar de organisatie momenteel is en waar het moet zijn.

Hoe werkt coaching?

Simpel gezegd bestaat fusie- en overnamecoaching uit een serie intensieve, gestructureerde, one-on-one (face-to-face/skype/telefoon) interacties tussen een executive en de ervaren coach. Deze zijn gericht op het verbeteren van de performance en algemene effectiviteit van de coachee. Vanwege zijn intensieve aard is dit soort coaching het meest effectief tijdens de overgangsperiode van 6 tot 8 maanden na een fusie- of overnametransactie.

De coach dient als deskundige, facilitator, motivator en klankbord en houdt zich bezig met crisis- en transitiemanagementproblemen, fricties op boardniveau, teamdynamiek. Executives krijgen ook altijd een spiegel voorgehouden en worden op een prettige, maar duidelijke manier aan het denken gezet. In dit soort trajecten gaat het meestal niet om het ontrafelen van persoonlijkheden, aangezien de focus meer ligt op het feit dat men zaken anders en productief onder extreme druk moet doen.

In overleg wordt de coachingsmethodiek aangepast aan de unieke situatie en uiteraard is deze te allen tijde vertrouwelijk.

Bottom line

Tijdens de significante veranderingen die een fusie- of overnametraject met zich meebrengt, worden het leiderschap van de klantorganisatie, onze deskundige coaching en solide bedrijfsadvies samengebracht om de cultuur in de organisatie te verfijnen, te herstellen, te verrijken. Mensen zijn het belangrijkste component in de transactie en hebben speciale aandacht nodig.

Andere diensten

Executive (Team) Coaching

Lees meer

Cultuurtransformatie

Lees meer

Organisatieadvies

Lees meer