Organisatieontwikkeling

The Other Perspective helpt opdrachtgevers een brug te slaan tussen strategie en organisatieontwikkeling. Samen met de klant onderzoeken we de situatie op basis van vragen als:

  • Wat speelt er?
  • Wat is al geprobeerd om problemen op te lossen?
  • Welke patronen zijn er?
  • Waar zit energie?
  • Welke ideeën zijn er over de toekomst?

Het uitvoeren van deze diagnose samen met mensen uit de organisatie is een belangrijke interventie in het proces. Het creëert eigenaarschap en draagvlak en geeft de betrokkenen het benodigde inzicht om te kunnen reflecteren op de organisatie en te bepalen wat het uiteindelijke doel zou moeten zijn.

In de samenwerking die zo ontstaat, bepalen we samen de benodigde interventies. We kiezen hierin een rol waarin gezamenlijk met de opdrachtgever en de klantorganisatie vorm wordt gegeven aan het proces van verandering en zal nooit als expert handelen.

Andere diensten

Executive (Team) Coaching

Lees meer

Cultuurtransformatie

Lees meer

Culturele due dilligence

Lees meer