HR Consultancy

Als ervaren HR Manager is Sonja Wekema in te schakelen als HR Consultant of (part-time) Interim HR Manager.

Naast het managen van de bestaande HR-agenda, is het mogelijk te werken om in parallel aan een organisatieontwikkelings- of professionaliseringsvraagstuk te werken, Met haar managementervaring en expertise als coach en organisatieadviseur uitstekend combineren. In interimopdrachten is het belangrijk dat de HR-basics zijn geregeld en dat de organisatie doet wat er van haar gevraagd wordt.

Sonja zal vragen stellen, richting geven, uitdagen, spiegels voorhouden, lastige kwesties bespreekbaar maken en nieuwe/andere perspectieven bieden. Zo ontstaat er ruimte voor groei.

Sonja is lid van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) en leeft in alle gevallen de richtlijnen van de organisatie na.

Andere diensten

Executive (Team) Coaching

Lees meer

Cultuurtransformatie

Lees meer

Organisatieadvies

Lees meer

Fusies en overnames

Lees meer

TOP hockey

Lees meer