Geen waardegedreven bedrijfscultuur? Dan ben je gedoemd te mislukken!

In deze video bespreekt Dr. Hogan het belang van waarden en hoe organisaties minder nadruk zouden moeten leggen op het beschrijven en begrijpen van waarden, maar zich meer moeten focussen op het voorschrijven van waarden.

High performing teams delen zeer waarschijnlijk dezelfde waarden. Daarom is het voor een organisatie van het allergrootste belang te bepalen wat die waarden zijn.

Waarden zijn het DNA van een cultuur. Het is aangetoond dat een cultuur ongelooflijk stabiel is, wel generaties lang. Waarden drijven vooroordelen. En een botsing tussen waarden vormt de oorzaak van zoveel onrust en conflicten over de hele wereld. Waarden zijn tevens direct gerelateerd aan het succes en falen van organisaties.

De cultuur van een organisatie wordt bepaald door de waarden van de mensen aan de top. U kunt ’s werelds meest effectieve bedrijfsstrategie hebben, maar als uw organisatiewaarden niet op elkaar zijn afgestemd, bent u gedoemd te mislukken.

Wat zijn de waarden die uw organisatie gaan helpen?

Meer weten?

Als gecertificeerd partner in Hogan Assessments, komen we graag met u in gesprek.

Ga naar de Hogan-pagina op deze site en/of

Inspiratie

Meer