Workshop: The Leadership Journey

Van de website van Insights Benelux

In de spotlight: leiderschapsexpert Sonja Wekema.

Sonja is actief op het gebied van cultuurtransformatie en leiderschapsontwikkeling, met name binnen internationale organisaties. Samen met haar collega Marjon Margés schreef ze het boek The Leadership Journey, dat als leidraad fungeert voor (interculturele) leiderschapsprogramma`s. Hun benadering biedt leiders een eigentijdse kijk op leiderschap en ondersteunt hen bij het succesvol en duurzaam leiden van een veranderende organisatie. Op 12 maart geeft Sonja een workshop.

Hoe is The Leadership Journey tot stand gekomen?

Sonja: ‘Het boek is ontstaan naar aanleiding van een cultuurtransformatietraject dat Marjon en ik samen met Kubota ontwikkelden, een groot internationaal bedrijf in de agritech. We hebben het geschreven ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van ons Leadership Essentials programma en hebben het vervolgens opnieuw uitgebracht om het te delen met een breder publiek. Zo kunnen anderen er ook gebruik van maken en er inspiratie uit halen. Bij Kubota zijn we in 2018 gestart met maandelijkse tweedaagse sessies voor leidinggevenden uit heel Europa, waarbij we Insights hebben ingezet om een gemeenschappelijke taal te creëren en om de deelnemers te helpen effectiever te worden, als mens en als leider.

In de afgelopen vijf jaar hebben 350 leiders deelgenomen aan Leadership Essentials I. Na een jaar hebben we Leadership Essentials II ontworpen, waarin het werken in een internationale matrixorganisatie en stakeholdermanagement centraal staan. Daarbij hebben we aanvullende modellen geïntroduceerd, waarbij we wel steeds de koppeling hebben gemaakt met de Insights kleurentaal. Later is het programma verder uitgebouwd met als focus de thema’s duurzaamheid en fusies en overnames: hoe neem je als organisatie en als individu verantwoordelijkheid voor je acties om een positieve impact te maken? Inmiddels zijn we in het zesde jaar waarin we een verdere koppeling naar de resultaten van de employee engagement survey en de strategische doelstellingen maken.’

Wat was/is belangrijk voor het succes van dit traject?

‘Het is essentieel dat het Leadership Essentials programma in samenwerking met de organisatie is samengesteld. Samen met de leiders is een leertraject opgesteld – met een gemeenschappelijke taal en een toolkit voor effectief leiderschap – dat daadwerkelijk onderdeel van de bedrijfscultuur is geworden. We maken altijd de koppeling tussen de business en de jaarlijkse leiderschapsdoelen. Voor elke nieuwe sessie onderzoeken we wat er speelt in de organisatie en wat belangrijk is voor de groep deelnemers van die dag. Bij Kubota hebben nu zo’n 350 mensen met 16 verschillende nationaliteiten ons leiderschapstraject doorlopen. Iedere deelnemer beleeft het traject op zijn of haar eigen manier. We vragen aan elke groep feedback, waarmee we het programma voortdurend verbeteren. Ook voeren we regelmatig evaluaties uit met de organisatie: wat werkt wel en wat niet? Zo is het een dynamisch programma geworden.’

Jullie route naar succesvol leiderschap, hoe ziet die eruit?

‘Om een succesvolle leider te kunnen zijn, is het van belang om te starten met zelfinzicht: wie ben jij als leider en wat wil je bereiken? Naast eigen ervaring als senior leiders in multinationals gebruiken we een combinatie van door ons geselecteerde instrumenten om de deelnemers snel en effectief op een gemeenschappelijke manier te laten kijken en werken. Dit omvat onder andere Insights, maar ook het door ons ontwikkelde ‘zandlopermodel’, dat mensen helpt om (zelf of met hun team) te reflecteren op de context waarin ze leven en werken, hun sterke en zwakke punten, en de impact die ze kunnen maken. Als je weet wie je bent, waar je voor staat en wie je wil zijn, wordt het makkelijker om je te focussen op de dingen waar je werkelijk een verschil mee wilt en kunt maken. Tijd maken voor zelfreflectie is een belangrijk onderdeel van The Leadership Journey. Andere kernonderdelen zijn: coachend leiderschap (vragen stellen en écht luisteren), het belang van netwerken, intercultureel leiderschap, psychologische veiligheid en het belang van persoonlijke en teamverantwoordelijkheid. Tijdens onze jaarlijkse evaluaties blijken dit de punten waar deelnemers behoefte aan hebben.’

Wat hebben leiders in de toekomst nodig?

‘Als leider is het belangrijk te beseffen dat de wereld constant verandert. Hoe leiders zich hiertoe verhouden is een centraal onderwerp in onze derde fase van het Leadership Essentials-programma. Daarin ligt de focus op de vertaling van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties naar de leiderschapsvaardigheden van de toekomst. Als Hub Lead gebruiken we onder andere de Inner Development Goals (IDGs), die we koppelen aan de onderwerpen die we in de eerdere fase van het programma hebben geïntroduceerd. Door deze elementen direct te koppelen aan casuïstiek uit de business kunnen de deelnemers de dag erna direct met het geleerde aan de slag.’

Wat kunnen deelnemers aan de workshop van 12 maart verwachten?

‘Tijdens de workshop geef ik aan de hand van échte casussen uitleg over de totstandkoming van The Leadership Journey. Wat houdt deze in, wat zijn de resultaten en hoe ontwerp je zo’n traject? Maar we zullen ook stilstaan bij ieders individuele leiderschapsreis: hoe ben je gekomen waar je nu bent en hoe wil je verder? Daarnaast ben ik heel nieuwsgierig naar de ervaringen van de deelnemers met cultuurtransformatie- en leiderschapstrajecten. Het zou mooi zijn als we ook van elkaar kunnen leren.’

>> Insights practitioners kunnen zich hier inschrijven voor de workshop.

Inspiratie

Meer